Hvordan du finder dit ideelle marketing mix

af | feb 6, 2020

Hvordan du finder dit ideelle marketing mix

af | feb 6, 2020

Det er en fordel at inkludere elementer fra alle din virksomheds forskellige arbejdsområder, når du udvikler din markedsføringsplan. At du inddrager produktudvikling, økonomi, distribution og kundeservice påvirker nemlig din virksomheds overordnede markedsføringsstrategi positivt. 

Ved at gøre dette skaber du en balanceret og alsidig marketingplan, som ikke kun fokuserer på et aspekt af dit produkt, men derimod giver dig en række markedsføringstaktikker og -værktøjer (også kaldet dit marketing mix), som kan påvirke din kundes beslutning om at købe dit produkt eller din service.

Hvad er et marketing mix?

Begrebet marketing mix har sit ophav i midten af det 20. århundrede og defineres bredt som de markedsføringsværktøjer, virksomheder gør brug af for at sælge produkter eller services til deres målgrupper. Denne model kaldes også for markedsføringens 4 P’er – hvilket refererer til ’produkt’, ’pris’, ’promovering’ og ’sted’ eller ’place’ på engelsk – og den har til formål at hjælpe virksomheder med at distribuere deres produkter på et hensigtsmæssigt sted og tidspunkt til den rette pris.

De 4 P’er repræsenterer hver især en parameter, som påvirker kunders beslutningstagnings-processer. Hvis de bliver kombineret, eller ”mikset”, strategisk, kan blandingen af de forskellige P’er føre til, at din målgruppe gør netop det, du håber på. Typisk vil det være beslutningen om at købe dit produkt frem for en konkurrents. 

Det følgende er en gennemgang af de 4 P’er, og hvordan de kan gøre sig gældende i din markedsføringsstrategi:

Produkt

 • Først og fremmest skal dit produkt tale ind i din kundes behov. Virksomheder investerer ikke i et produkt eller en service, som ikke stemmer overens med deres målsætninger.
 • Produktet skal desuden også have unikke fordele (USP), som viser, at det er anderledes og bedre end konkurrerende produkter.

Pris

 • Vær omhyggelig med at prissætte dit produkt for at opnå de bedst mulige marginer og markedsandele.
 • Markedsfør og kommunikér prisen tydeligt til modtageren.
 • B2B-købere fokuserer meget på pris og værdi, hvormed det er essentielt at have en klart defineret prismodel.

Promovering

 • Det er vigtigt, at du i din promoveringsstrategi forholder dig til, hvordan dit produkt bliver italesat, hvem du kommunikerer til, hvordan du når ud til din målgruppe, og hvor ofte du henvender dig.
 • Denne strategi kunne for eksempel inkludere annoncer, billboards, direkte markedsføring, messer, pressemeddelelser og e-mails.
 • Du kan med fordel beslutte, hvordan du bruger dine ressourcer og dit budget på baggrund af din markedssegmentering.

Sted

 • I B2B-salg refererer sted ikke nødvendigvis til en traditionel virksomhed, hvor kunder betjenes fysisk, men omfatter alle steder, hvor dit produkt eller din service kan købes. 
 • På den måde kan ’sted’ defineres af den branche, du sælger til, om du benytter dig af en distributør eller et engrosnetværk, eller om du sælger dit produkt direkte til forbrugeren (DTC).
 •  

De 4 P’er påvirker hinanden gensidigt, således at en ændring i en af de 4 P’er også ændrer de tre resterende. En prisstigning kan for eksempel kræve en tilpasning i distributionskanalen, eller en forbedring i et produkts funktionalitet kan nødvendiggøre en ny promoveringsstrategi. Alle fire elementer er vigtige for din virksomhed, og derfor er det afgørende, at du forstår deres virkning, fordi du dermed får mulighed for at justere de forskellige komponenter for at optimere dine resultater.

Sådan finder du dine 4 p’er

Der findes flere forskellige systematiske tilgange til at identificere og definere en virksomheds 4 P’er. Min erfaring er, at en SWOT-analyse tjener formålet bedst, fordi metoden er nem og ligetil.

SWOT-analysen er en metode, der ofte bruges som en brainstorming-teknik for at klarlægge, hvordan en virksomhed adskiller sig fra sine konkurrenter. SWOT står oversat til dansk for ’styrker’, ’svagheder’, ’muligheder’ og ’trusler’. Ved at overveje disse emner kan du blive bevidst om, hvilke ressourcer din virksomhed har til rådighed, og hvordan interne og eksterne forhold kan styrke eller svække markedsføringen af et produkt.    

At lave en SWOT-analyse for første gang kan være overvældende. For eksempel kan det være en udfordring at forholde sig objektivt til sit produkt, fordi man er så tæt på det. Jeg anbefaler derfor, at du stiller en række spørgsmål, som sætter dine tanker i gang og holder dig ved ilden i løbet af processen. 

SWOT-analysens vigtigste spørgsmål

Når du prøver at forstå dine (interne) styrker, så kan du overveje følgende:

 • På hvilke områder er vi bedre end vores konkurrenter?
 • Hvilke værktøjer har vi til rådighed, som kan hjælpe os med at nå vores markedsføringsmål?
 • Hvilke ressourcer (både personer og tid) kan vi drage nytte af?

Når du overvejer dine (interne) svagheder, så kan du stille spørgsmål som:

 • Hvad mangler vi sammenlignet med vores konkurrenter?
  • Det kan være ressourcer, kvalifikationer eller markedsandele.
 • Hvad fungerer ikke så godt på nuværende tidspunkt?
 • Hvilke forbedringer kan vi arbejde hen imod?

Hvilke (eksterne) muligheder findes der for din virksomhed?

 • Findes der afsætningsmuligheder med stort potentiale, vi endnu ikke har udforsket?
 • Findes der nye trends, vi kan tjene på?
 • Findes der huller i markedet, vi kan udfylde?

Hvilke (eksterne) faktorer udgør den største trussel for din virksomhed?

 • Hvad overgår vores konkurrenter os i?
 • Hvad gør vores konkurrenter, som vi også burde gøre?
 • Findes der markedsforhold, som kunne skade vores virksomhed?
 • Har vi alle forudsætninger for at være konkurrencedygtige?

Hvordan hænger det hele sammen?

Når du har færdiggjort din SWOT-analyse, vil det begynde at vise sig, hvordan dine overvejelser relaterer sig til de 4 P’er i dit marketing mix. Hvis du for eksempel er blevet bevidst om, at en af dine interne styrker er, at dit produkt eller din service er prissat lavere end dine konkurrenters, kan denne indsigt relateres til ’pris’. Det kan også være, at du i løbet af processen har fundet frem til nye forretningsområder, din virksomhed kan profitere på, hvilket altså relaterer sig til ’sted’. 

Det er en god idé at revurdere SWOT-analysen årligt, for alle virksomheder udvikler og forandrer sig løbende som følge af interne og eksterne årsager. Både den globale økonomis konjunkturer, politiske forandringer og teknologiske fremskridt medfører forandringer, som kan påvirke din virksomhed, og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at reagere hurtigt.

Hvordan springer du ud i det?

Jeg har deltaget i og faciliteret mange SWOT-workshops og mit råd er; Prioritér dine målsætninger, i forhold til hvor vigtige de er, og fokusér på jeres styrker og muligheder, samtidig med at du begrænser svagheder og trusler.

Tak fordi du læste med!

Tusinde tak, fordi du læste med. Det sætter jeg stor pris på.
Jeg håber, at du fik noget ud af indlægget, og blev inspireret til, hvordan du finder dit ideelle marketing mix. Står du med spørgsmål så tag endelig fat i mig, så hjælper jeg dig godt på vej.

Det er en fordel at inkludere elementer fra alle din virksomheds forskellige arbejdsområder, når du udvikler din markedsføringsplan. At du inddrager produktudvikling, økonomi, distribution og kundeservice påvirker nemlig din virksomheds overordnede markedsføringsstrategi positivt. 

Ved at gøre dette skaber du en balanceret og alsidig marketingplan, som ikke kun fokuserer på et aspekt af dit produkt, men derimod giver dig en række markedsføringstaktikker og -værktøjer (også kaldet dit marketing mix), som kan påvirke din kundes beslutning om at købe dit produkt eller din service.

Hvad er et marketing mix?

Begrebet marketing mix har sit ophav i midten af det 20. århundrede og defineres bredt som de markedsføringsværktøjer, virksomheder gør brug af for at sælge produkter eller services til deres målgrupper. Denne model kaldes også for markedsføringens 4 P’er – hvilket refererer til ’produkt’, ’pris’, ’promovering’ og ’sted’ eller ’place’ på engelsk – og den har til formål at hjælpe virksomheder med at distribuere deres produkter på et hensigtsmæssigt sted og tidspunkt til den rette pris.

De 4 P’er repræsenterer hver især en parameter, som påvirker kunders beslutningstagnings-processer. Hvis de bliver kombineret, eller ”mikset”, strategisk, kan blandingen af de forskellige P’er føre til, at din målgruppe gør netop det, du håber på. Typisk vil det være beslutningen om at købe dit produkt frem for en konkurrents. 

Det følgende er en gennemgang af de 4 P’er, og hvordan de kan gøre sig gældende i din markedsføringsstrategi:

Produkt

 • Først og fremmest skal dit produkt tale ind i din kundes behov. Virksomheder investerer ikke i et produkt eller en service, som ikke stemmer overens med deres målsætninger.
 • Produktet skal desuden også have unikke fordele (USP), som viser, at det er anderledes og bedre end konkurrerende produkter.

Pris

 • Vær omhyggelig med at prissætte dit produkt for at opnå de bedst mulige marginer og markedsandele.
 • Markedsfør og kommunikér prisen tydeligt til modtageren.
 • B2B-købere fokuserer meget på pris og værdi, hvormed det er essentielt at have en klart defineret prismodel.

Promovering

 • Det er vigtigt, at du i din promoveringsstrategi forholder dig til, hvordan dit produkt bliver italesat, hvem du kommunikerer til, hvordan du når ud til din målgruppe, og hvor ofte du henvender dig.
 • Denne strategi kunne for eksempel inkludere annoncer, billboards, direkte markedsføring, messer, pressemeddelelser og e-mails.
 • Du kan med fordel beslutte, hvordan du bruger dine ressourcer og dit budget på baggrund af din markedssegmentering.

Sted

 • I B2B-salg refererer sted ikke nødvendigvis til en traditionel virksomhed, hvor kunder betjenes fysisk, men omfatter alle steder, hvor dit produkt eller din service kan købes. 
 • På den måde kan ’sted’ defineres af den branche, du sælger til, om du benytter dig af en distributør eller et engrosnetværk, eller om du sælger dit produkt direkte til forbrugeren (DTC).
 •  

De 4 P’er påvirker hinanden gensidigt, således at en ændring i en af de 4 P’er også ændrer de tre resterende. En prisstigning kan for eksempel kræve en tilpasning i distributionskanalen, eller en forbedring i et produkts funktionalitet kan nødvendiggøre en ny promoveringsstrategi. Alle fire elementer er vigtige for din virksomhed, og derfor er det afgørende, at du forstår deres virkning, fordi du dermed får mulighed for at justere de forskellige komponenter for at optimere dine resultater.

Sådan finder du dine 4 p’er

Der findes flere forskellige systematiske tilgange til at identificere og definere en virksomheds 4 P’er. Min erfaring er, at en SWOT-analyse tjener formålet bedst, fordi metoden er nem og ligetil.

SWOT-analysen er en metode, der ofte bruges som en brainstorming-teknik for at klarlægge, hvordan en virksomhed adskiller sig fra sine konkurrenter. SWOT står oversat til dansk for ’styrker’, ’svagheder’, ’muligheder’ og ’trusler’. Ved at overveje disse emner kan du blive bevidst om, hvilke ressourcer din virksomhed har til rådighed, og hvordan interne og eksterne forhold kan styrke eller svække markedsføringen af et produkt.    

At lave en SWOT-analyse for første gang kan være overvældende. For eksempel kan det være en udfordring at forholde sig objektivt til sit produkt, fordi man er så tæt på det. Jeg anbefaler derfor, at du stiller en række spørgsmål, som sætter dine tanker i gang og holder dig ved ilden i løbet af processen. 

SWOT-analysens vigtigste spørgsmål

Når du prøver at forstå dine (interne) styrker, så kan du overveje følgende:

 • På hvilke områder er vi bedre end vores konkurrenter?
 • Hvilke værktøjer har vi til rådighed, som kan hjælpe os med at nå vores markedsføringsmål?
 • Hvilke ressourcer (både personer og tid) kan vi drage nytte af?

Når du overvejer dine (interne) svagheder, så kan du stille spørgsmål som:

 • Hvad mangler vi sammenlignet med vores konkurrenter?
  • Det kan være ressourcer, kvalifikationer eller markedsandele.
 • Hvad fungerer ikke så godt på nuværende tidspunkt?
 • Hvilke forbedringer kan vi arbejde hen imod?

Hvilke (eksterne) muligheder findes der for din virksomhed?

 • Findes der afsætningsmuligheder med stort potentiale, vi endnu ikke har udforsket?
 • Findes der nye trends, vi kan tjene på?
 • Findes der huller i markedet, vi kan udfylde?

Hvilke (eksterne) faktorer udgør den største trussel for din virksomhed?

 • Hvad overgår vores konkurrenter os i?
 • Hvad gør vores konkurrenter, som vi også burde gøre?
 • Findes der markedsforhold, som kunne skade vores virksomhed?
 • Har vi alle forudsætninger for at være konkurrencedygtige?

Hvordan hænger det hele sammen?

Når du har færdiggjort din SWOT-analyse, vil det begynde at vise sig, hvordan dine overvejelser relaterer sig til de 4 P’er i dit marketing mix. Hvis du for eksempel er blevet bevidst om, at en af dine interne styrker er, at dit produkt eller din service er prissat lavere end dine konkurrenters, kan denne indsigt relateres til ’pris’. Det kan også være, at du i løbet af processen har fundet frem til nye forretningsområder, din virksomhed kan profitere på, hvilket altså relaterer sig til ’sted’. 

Det er en god idé at revurdere SWOT-analysen årligt, for alle virksomheder udvikler og forandrer sig løbende som følge af interne og eksterne årsager. Både den globale økonomis konjunkturer, politiske forandringer og teknologiske fremskridt medfører forandringer, som kan påvirke din virksomhed, og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at reagere hurtigt.

Hvordan springer du ud i det?

Jeg har deltaget i og faciliteret mange SWOT-workshops og mit råd er; Prioritér dine målsætninger, i forhold til hvor vigtige de er, og fokusér på jeres styrker og muligheder, samtidig med at du begrænser svagheder og trusler.

Tak fordi du læste med!

Tusinde tak, fordi du læste med. Det sætter jeg stor pris på.
Jeg håber, at du fik noget ud af indlægget, og blev inspireret til, hvordan du finder dit ideelle marketing mix. Står du med spørgsmål så tag endelig fat i mig, så hjælper jeg dig godt på vej.

Læs flere indlæg her

Læs flere indlæg her

 • Markedssegmentering øger effekten af din markedsføring
  Du har udviklet dit produkt, fået funding og slået dine døre op for kunderne. Det eneste, du nu skal gøre, er at vente på, at kunderne strømmer til, ikke sandt? Det er desværre ønsketænkning. Uanset hvad dit produkt eller din service er, er der utvivlsomt mindst en alvorlig konkurrent på markedet. Ligesom træet, der falder i skoven, vil et godt produkt uden en gennemtænkt markedsføringsplan ikke kunne overdøve larmen, men i stedet forblive ubemærket. …
 • Outbound eller inbound marketing: Hvilken tilgang passer bedst til din virksomhed?
  Markedsføring har forandret sig enormt i løbet af de seneste 20 år, idet forskellige sociale netværk, digital markedsføring og søgemaskineoptimering (SEO) har udfordret traditionelle metoder inden for marketing. Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvilke nye trends du med fordel kan tage til dig, og hvilke traditionelle metoder du skal holde fast i. Min erfaring er, at det er en hjælp at vende tilbage til markedsføringens gennemtestede grundbegreber, før du laver større ændringer i din strategi. Lad os derfor lægge ud med at beskæftige os med det, der længe er blevet opfattet som traditionelle arbejdsområder og taktikker inden for markedsføring, nemlig outbound marketing. …
 • Hvad er en markedsføringsplan?
  En markedsføringsplan er et vigtigt redskab, der konkret beskriver, hvordan I vil markedsføre jeres produkter eller services. Markedsføringsplanen giver ét samlet overblik over alle planlagte marketingaktiviteter og en individuel tidsplan for, hvornår aktiviteterne vil blive lanceret. Med en markedsføringsplan har I et vigtigt styringsværktøj til at eksekvere de marketingaktiviteter, som skal sikre jer en stærk markedsposition. …

Kategorier

Rådgivning

Sådan hjælper jeg din virksomhed, ekspertise
områder, strategisk markedsføring, sådan foregår
vores samarbejde 

Priser

Priser på marketingrådgivning, analyse-pakker,
kick-starer pris, Accelerator pris, Signatur pris,
a-z handlingsplaner. 

Blog

Tips og best practice til god markedsføring

Kontakt

Mobil +45 4237 6775

[email protected]

Allerød