fbpx

Hvad er et marketing mix?
– og hvorfor er det vigtigt for min markedsføringsstrategi?

Det er en fordel at inkludere elementer fra alle din virksomheds forskellige arbejdsområder, når du udvikler din markedsføringsplan. At du inddrager produktudvikling, økonomi, distribution og kundeservice påvirker nemlig din virksomheds overordnede markedsføringsstrategi positivt. 

Ved at gøre dette skaber du en balanceret og alsidig marketingplan, som ikke kun fokuserer på et aspekt af dit produkt, men derimod giver dig en række markedsføringstaktikker og -værktøjer (også kaldet dit marketing mix), som kan påvirke din kundes beslutning om at købe dit produkt eller din service.

Hvad er et marketing mix?

Begrebet marketing mix har sit ophav i midten af det 20. århundrede og defineres bredt som de markedsføringsværktøjer, virksomheder gør brug af for at sælge produkter eller services til deres målgrupper. Denne model kaldes også for markedsføringens 4 P’er – hvilket refererer til ’produkt’, ’pris’, ’promovering’ og ’sted’ eller ’place’ på engelsk – og den har til formål at hjælpe virksomheder med at distribuere deres produkter på et hensigtsmæssigt sted og tidspunkt til den rette pris.

De 4 P’er repræsenterer hver især en parameter, som påvirker kunders beslutningstagnings-processer. Hvis de bliver kombineret, eller ”mikset”, strategisk, kan blandingen af de forskellige P’er føre til, at din målgruppe gør netop det, du håber på. Typisk vil det være beslutningen om at købe dit produkt frem for en konkurrents. 

Bliv fortrolig med de fire P’er i dit Marketing Mix

Det følgende er en gennemgang af de 4 P’er, og hvordan de kan gøre sig gældende i din markedsføringsstrategi:

Produkt

 • Først og fremmest skal dit produkt tale ind i din kundes behov. Virksomheder investerer ikke i et produkt eller en service, som ikke stemmer overens med deres målsætninger.
 • Produktet skal desuden også have unikke fordele (USP), som viser, at det er anderledes og bedre end konkurrerende produkter.

Pris

 • Vær omhyggelig med at prissætte dit produkt for at opnå de bedst mulige marginer og markedsandele.
 • Markedsfør og kommunikér prisen tydeligt til modtageren.
 • B2B-købere fokuserer meget på pris og værdi, hvormed det er essentielt at have en klart defineret prismodel.

Promovering

 • Det er vigtigt, at du i din promoveringsstrategi forholder dig til, hvordan dit produkt bliver italesat, hvem du kommunikerer til, hvordan du når ud til din målgruppe, og hvor ofte du henvender dig.
 • Denne strategi kunne for eksempel inkludere annoncer, billboards, direkte markedsføring, messer, pressemeddelelser og e-mails.
 • Du kan med fordel beslutte, hvordan du bruger dine ressourcer og dit budget på baggrund af din markedssegmentering.

Sted

 • I B2B-salg refererer sted ikke nødvendigvis til en traditionel virksomhed, hvor kunder betjenes fysisk, men omfatter alle steder, hvor dit produkt eller din service kan købes. 
 • På den måde kan ’sted’ defineres af den branche, du sælger til, om du benytter dig af en distributør eller et engrosnetværk, eller om du sælger dit produkt direkte til forbrugeren (DTC).

De 4 P’er påvirker hinanden gensidigt, således at en ændring i en af de 4 P’er også ændrer de tre resterende. En prisstigning kan for eksempel kræve en tilpasning i distributionskanalen, eller en forbedring i et produkts funktionalitet kan nødvendiggøre en ny promoveringsstrategi. Alle fire elementer er vigtige for din virksomhed, og derfor er det afgørende, at du forstår deres virkning, fordi du dermed får mulighed for at justere de forskellige komponenter for at optimere dine resultater.

Sådan finder du dine 4 p’er

Der findes flere forskellige systematiske tilgange til at identificere og definere en virksomheds 4 P’er. Min erfaring er, at en SWOT-analyse tjener formålet bedst, fordi metoden er nem og ligetil.

SWOT-analysen er en metode, der ofte bruges som en brainstorming-teknik for at klarlægge, hvordan en virksomhed adskiller sig fra sine konkurrenter. SWOT står oversat til dansk for ’styrker’, ’svagheder’, ’muligheder’ og ’trusler’. Ved at overveje disse emner kan du blive bevidst om, hvilke ressourcer din virksomhed har til rådighed, og hvordan interne og eksterne forhold kan styrke eller svække markedsføringen af et produkt.    

At lave en SWOT-analyse for første gang kan være overvældende. For eksempel kan det være en udfordring at forholde sig objektivt til sit produkt, fordi man er så tæt på det. Jeg anbefaler derfor, at du stiller en række spørgsmål, som sætter dine tanker i gang og holder dig ved ilden i løbet af processen. 

SWOT-analysens vigtigste spørgsmål

Når du prøver at forstå dine (interne) styrker, så kan du overveje følgende:

 • På hvilke områder er vi bedre end vores konkurrenter?
 • Hvilke værktøjer har vi til rådighed, som kan hjælpe os med at nå vores markedsføringsmål?
 • Hvilke ressourcer (både personer og tid) kan vi drage nytte af?

Når du overvejer dine (interne) svagheder, så kan du stille spørgsmål som:

 • Hvad mangler vi sammenlignet med vores konkurrenter?
  • Det kan være ressourcer, kvalifikationer eller markedsandele.
 • Hvad fungerer ikke så godt på nuværende tidspunkt?
 • Hvilke forbedringer kan vi arbejde hen imod?

Hvilke (eksterne) muligheder findes der for din virksomhed?

 • Findes der afsætningsmuligheder med stort potentiale, vi endnu ikke har udforsket?
 • Findes der nye trends, vi kan tjene på?
 • Findes der huller i markedet, vi kan udfylde?

Hvilke (eksterne) faktorer udgør den største trussel for din virksomhed?

 • Hvad overgår vores konkurrenter os i?
 • Hvad gør vores konkurrenter, som vi også burde gøre?
 • Findes der markedsforhold, som kunne skade vores virksomhed?
 • Har vi alle forudsætninger for at være konkurrencedygtige?

Hvad er resultatet af SWOT og Marketing Mix?

Når du har færdiggjort din SWOT-analyse, vil det begynde at vise sig, hvordan dine overvejelser relaterer sig til de 4 P’er i dit marketing mix. Hvis du for eksempel er blevet bevidst om, at en af dine interne styrker er, at dit produkt eller din service er prissat lavere end dine konkurrenters, kan denne indsigt relateres til ’pris’. Det kan også være, at du i løbet af processen har fundet frem til nye forretningsområder, din virksomhed kan profitere på, hvilket altså relaterer sig til ’sted’. 

Følg løbende op på strategien

Det er en god idé at revurdere SWOT-analysen årligt, for alle virksomheder udvikler og forandrer sig løbende som følge af interne og eksterne årsager. Både den globale økonomis konjunkturer, politiske forandringer og teknologiske fremskridt medfører forandringer, som kan påvirke din virksomhed, og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at reagere hurtigt.

Hvordan springer du ud i det?

Jeg har deltaget i og faciliteret mange SWOT-workshops og mit råd er; Prioritér dine målsætninger, i forhold til hvor vigtige de er, og fokusér på jeres styrker og muligheder, samtidig med at du begrænser svagheder og trusler.

Tak fordi du læste med!

Tusinde tak, fordi du læste med. Det sætter jeg stor pris på.
Jeg håber, at du fik noget ud af indlægget, og blev inspireret til, hvordan du finder dit ideelle marketing mix. Står du med spørgsmål så tag endelig fat i mig, så hjælper jeg dig godt på vej.

Hvad er et marketing mix?
– og hvorfor er det vigtigt for min markeds-
føringsstrategi?

af | feb 6, 2020

Det er en fordel at inkludere elementer fra alle din virksomheds forskellige arbejdsområder, når du udvikler din markedsføringsplan. At du inddrager produktudvikling, økonomi, distribution og kundeservice påvirker nemlig din virksomheds overordnede markedsføringsstrategi positivt. 

Ved at gøre dette skaber du en balanceret og alsidig marketingplan, som ikke kun fokuserer på et aspekt af dit produkt, men derimod giver dig en række markedsførings-
taktikker og -værktøjer (også kaldet dit marketing mix), som kan påvirke din kundes beslutning om at købe dit produkt eller din service.

Hvad er et marketing mix?

Begrebet marketing mix har sit ophav i midten af det 20. århundrede og defineres bredt som de markedsføringsværktøjer, virksomheder gør brug af for at sælge produkter eller services til deres målgrupper. Denne model kaldes også for markedsføringens 4 P’er – hvilket refererer til ’produkt’, ’pris’, ’promovering’ og ’sted’ eller ’place’ på engelsk – og den har til formål at hjælpe virksomheder med at distribuere deres produkter på et hensigtsmæssigt sted og tidspunkt til den rette pris.

De 4 P’er repræsenterer hver især en parameter, som påvirker kunders beslutningstagnings-processer. Hvis de bliver kombineret, eller ”mikset”, strategisk, kan blandingen af de forskellige P’er føre til, at din målgruppe gør netop det, du håber på. Typisk vil det være beslutningen om at købe dit produkt frem for en konkurrents. 

Bliv fortrolig med de fire P’er i dit marketing Mix

Det følgende er en gennemgang af de 4 P’er, og hvordan de kan gøre sig gældende i din markedsføringsstrategi:

Produkt

 • Først og fremmest skal dit produkt tale ind i din kundes behov. Virksomheder investerer ikke i et produkt eller en service, som ikke stemmer overens med deres målsætninger.
 • Produktet skal desuden også have unikke fordele (USP), som viser, at det er anderledes og bedre end konkurrerende produkter.

Pris

 • Vær omhyggelig med at prissætte dit produkt for at opnå de bedst mulige marginer og markedsandele.
 • Markedsfør og kommunikér prisen tydeligt til modtageren.
 • B2B-købere fokuserer meget på pris og værdi, hvormed det er essentielt at have en klart defineret prismodel.

Promovering

 • Det er vigtigt, at du i din promoveringsstrategi forholder dig til, hvordan dit produkt bliver italesat, hvem du kommunikerer til, hvordan du når ud til din målgruppe, og hvor ofte du henvender dig.
 • Denne strategi kunne for eksempel inkludere annoncer, billboards, direkte markedsføring, messer, pressemeddelelser og e-mails.
 • Du kan med fordel beslutte, hvordan du bruger dine ressourcer og dit budget på baggrund af din markedssegmentering.

Sted

 • I B2B-salg refererer sted ikke nødvendigvis til en traditionel virksomhed, hvor kunder betjenes fysisk, men omfatter alle steder, hvor dit produkt eller din service kan købes. 
 • På den måde kan ’sted’ defineres af den branche, du sælger til, om du benytter dig af en distributør eller et engrosnetværk, eller om du sælger dit produkt direkte til forbrugeren (DTC).

De 4 P’er påvirker hinanden gensidigt, således at en ændring i en af de 4 P’er også ændrer de tre resterende. En prisstigning kan for eksempel kræve en tilpasning i distributionskanalen, eller en forbedring i et produkts funktionalitet kan nødvendiggøre en ny promoveringsstrategi. Alle fire elementer er vigtige for din virksomhed, og derfor er det afgørende, at du forstår deres virkning, fordi du dermed får mulighed for at justere de forskellige komponenter for at optimere dine resultater.

Sådan finder du dine 4 p’er

Der findes flere forskellige systematiske tilgange til at identificere og definere en virksomheds 4 P’er. Min erfaring er, at en SWOT-analyse tjener formålet bedst, fordi metoden er nem og ligetil.

SWOT-analysen er en metode, der ofte bruges som en brainstorming-teknik for at klarlægge, hvordan en virksomhed adskiller sig fra sine konkurrenter. SWOT står oversat til dansk for ’styrker’, ’svagheder’, ’muligheder’ og ’trusler’. Ved at overveje disse emner kan du blive bevidst om, hvilke ressourcer din virksomhed har til rådighed, og hvordan interne og eksterne forhold kan styrke eller svække markedsføringen af et produkt.    

At lave en SWOT-analyse for første gang kan være overvældende. For eksempel kan det være en udfordring at forholde sig objektivt til sit produkt, fordi man er så tæt på det. Jeg anbefaler derfor, at du stiller en række spørgsmål, som sætter dine tanker i gang og holder dig ved ilden i løbet af processen. 

SWOT-analysens vigtigste spørgsmål

Når du prøver at forstå dine (interne) styrker, så kan du overveje følgende:

 • På hvilke områder er vi bedre end vores konkurrenter?
 • Hvilke værktøjer har vi til rådighed, som kan hjælpe os med at nå vores markedsføringsmål?
 • Hvilke ressourcer (både personer og tid) kan vi drage nytte af?

Når du overvejer dine (interne) svagheder, så kan du stille spørgsmål som:

 • Hvad mangler vi sammenlignet med vores konkurrenter?
  • Det kan være ressourcer, kvalifikationer eller markedsandele.
 • Hvad fungerer ikke så godt på nuværende tidspunkt?
 • Hvilke forbedringer kan vi arbejde hen imod?

Hvilke (eksterne) muligheder findes der for din virksomhed?

 • Findes der afsætningsmuligheder med stort potentiale, vi endnu ikke har udforsket?
 • Findes der nye trends, vi kan tjene på?
 • Findes der huller i markedet, vi kan udfylde?

Hvilke (eksterne) faktorer udgør den største trussel for din virksomhed?

 • Hvad overgår vores konkurrenter os i?
 • Hvad gør vores konkurrenter, som vi også burde gøre?
 • Findes der markedsforhold, som kunne skade vores virksomhed?
 • Har vi alle forudsætninger for at være konkurrencedygtige?

Hvad er resultatet af SWOT og Marketing Mix?

Når du har færdiggjort din SWOT-analyse, vil det begynde at vise sig, hvordan dine overvejelser relaterer sig til de 4 P’er i dit marketing mix. Hvis du for eksempel er blevet bevidst om, at en af dine interne styrker er, at dit produkt eller din service er prissat lavere end dine konkurrenters, kan denne indsigt relateres til ’pris’. Det kan også være, at du i løbet af processen har fundet frem til nye forretningsområder, din virksomhed kan profitere på, hvilket altså relaterer sig til ’sted’. 

Følg løbende op på strategien

Det er en god idé at revurdere SWOT-analysen årligt, for alle virksomheder udvikler og forandrer sig løbende som følge af interne og eksterne årsager. Både den globale økonomis konjunkturer, politiske forandringer og teknologiske fremskridt medfører forandringer, som kan påvirke din virksomhed, og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at reagere hurtigt.

Hvordan springer du ud i det?

Jeg har deltaget i og faciliteret mange SWOT-workshops og mit råd er; Prioritér dine målsætninger, i forhold til hvor vigtige de er, og fokusér på jeres styrker og muligheder, samtidig med at du begrænser svagheder og trusler.

Tak fordi du læste med!

Tusinde tak, fordi du læste med. Det sætter jeg stor pris på.
Jeg håber, at du fik noget ud af indlægget, og blev inspireret til, hvordan du finder dit ideelle marketing mix. Står du med spørgsmål så tag endelig fat i mig, så hjælper jeg dig godt på vej.

Læs flere indlæg her

Læs flere indlæg her

Kategorier

 

Rådgivning

Som marketingsrådgiver hjælper jeg din virksomhed med ekspertise i strategisk marketing. Læs her hvordan vores samarbejde fungerer.

 

Blog

På bloggen kan du læse indlæg om markedsføringstrategi, og få inspiration til best practice inden for strategisk marketing, vækststrategi, marketing set-up m.m.

Bag om strategisk marketing

Markedsføringsstrategi og vigtigheden af en handlingsplan for din markedsføring.

 

Ledelsesrådgivning til ambitiøse virksomheder

Her kan du læse om mine ydelser inden for ledelsesrådgivning til virksomheder.

 

Service marketing til tech virksomheder

Her kan du læse om hvorfor service marketing er en god startegi for tech baserede virksomheder.

Kontakt

4237 6775
[email protected]

CVR: 40661808

Allerød